ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม เรื่องการเมืองการปกครองสมัยอยุธยากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายจีรเดช ทองสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2563,20:27  อ่าน 658 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายวิชาสังคม เรื่อง กลไกระบบเศรษฐกิจ
ชื่ออาจารย์ : นายจีรเดช ทองสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2563,20:20  อ่าน 627 ครั้ง
รายละเอียด..