กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธนา จันทร์หีด
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0864939416
อีเมล์ : Kruthana.j@gmail.com