กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบุญยง บุญรอด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0872730998
อีเมล์ : Tpwy@hotmail.com