ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 ก.พ. 57 ถึง 16 ก.พ. 57 สอบโอเน็ตม.6

โรงเรียนดีบุก/ชุดนักเรียน
07 ธ.ค. 56 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.มิชชั่น ภูเก็ต มาตรวจสุขภาพฟรี
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
06 ธ.ค. 56 นักศึกษาราชภัฏภูเก็ต เข้ามาจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
05 ธ.ค. 56 งานวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์