ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง กระทรวงศึกษาธิการ
 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก 1082330180
รหัส DMC (Sims) 8 หลัก 82012004
ชื่อสถานศึกษา (ไทย) คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) Khlongkhianratratrangsan
ที่อยู่ 43/8 หมุ่ที่ 1
ตำบล คลองเคียน
อำเภอ ตะกั่วทุ่ง
จังหวัด พังงา
รหัสไปรษณีย์ 82140
โทรศัพท์ 076 451 284