กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชนม์ชนก ถาวร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0806975506
อีเมล์ : chonchanok02@hotmail.com