ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 1383) 01 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 1808) 01 เม.ย. 60
ประกาศรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1829) 14 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ (อ่าน 2004) 12 ก.ค. 59
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2169) 12 ก.ค. 59
ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 2075) 28 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 2165) 28 ธ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุพนักงานราชการ (อ่าน 2083) 24 ธ.ค. 58
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (อ่าน 2308) 19 ธ.ค. 58
ประกาศผลสอบบรรจุพนักงานราชการ (อ่าน 2244) 06 ต.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 1628) 01 ต.ค. 58
ประกาศ นักเรียนทุกคนขอให้มาโรงเรียนในวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น เพื่อรับทราบผลการเรียน(รับปพ (อ่าน 1314) 17 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ชำรุดทรุดโทรม (อ่าน 1390) 03 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการพิเศษ 22 รายการ (อ่าน 1474) 15 ส.ค. 57
ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (อ่าน 2675) 16 พ.ค. 57
วันอังคารที่ 29 พ.ค. 57 เวลา 16.10 ออกอากาศเกษตรโลกเกษตรเรา (อ่าน 1630) 16 พ.ค. 57
ประการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1490) 06 มี.ค. 57
ผู้โชคดี คุณวรุต บุตรหมัน ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ตู้เย็น 9.5Q (อ่าน 1616) 03 ธ.ค. 56
ประกาศรายชื่อด้รับรางวัล งานประจำปี 2556 (อ่าน 1425) 03 ธ.ค. 56
นายเสรี บุญทอย ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐฯ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (อ่าน 2016) 26 พ.ย. 56
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงน้ำชา ประจำปี 2556 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (อ่าน 1543) 21 พ.ย. 56
การปลูกข้าวขาว ดอกข่า (อ่าน 2131) 23 ก.ย. 56