ภาพกิจกรรม
ติดตามการดำเนินงานโครงการ สสส. โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ปลอดบุหรี่
         นางสาวจุฑามณี ศุภพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมการประชุมการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.โดยมีดร.อุไรวรรณ ตัณฑอาริยะ หัวหน้า NODE จังหวัดพังงา และนางสาวเยาวภา อินทแย้ม พี่เลี้ยงโครงการ ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามการดำเนินงานของโครงการ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,11:08   อ่าน 13 ครั้ง