ภาพกิจกรรม
เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

        องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต. ครูเเละนักเรียนโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีการถือป้ายรณรงค์ และมอบคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. ให้ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตตำบลคลองเคียน เพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,10:25   อ่าน 17 ครั้ง