ภาพกิจกรรม
ต้อนรับนายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง และเจ้าหน้าที่งานอำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอตะกั่วทุ่ง
          นายพาหน ร่วมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ให้การต้อนรับนายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง และเจ้าหน้าที่งานอำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอตะกั่วทุ่ง ที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน อำเภอตะกั่วทุ่ง ณ หอประชุมโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,10:21   อ่าน 11 ครั้ง