ภาพกิจกรรม
รับมอบเงินพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
          นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล และนายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผอ.สมพ.พงภกรน. พร้อมด้วยนายพาหน ร่วมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้กับโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ที่ได้ช่วยเหลือประชาชนและสังคม ปรับสถานศึกษาเป็นสถานที่พักคอยตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น ซึ่งมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเข้าพักจำนวน 43 คน โดยมีนายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,10:18   อ่าน 15 ครั้ง