ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
        เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08:00 น. นายอุทิศ มัจฉาเวช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน พร้อมด้วยนายพาหน ร่วมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ร่วมเป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียรคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการนี้ทางโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2563,22:46   อ่าน 988 ครั้ง