รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์
43/8 หมู่ที่ 1   ตำบลคลองเคียน  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
เบอร์โทรศัพท์ 076451284
Email : klongkeanrat.png@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :