ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครในวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้แก่
1. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
5. เอกสาร ปพ.1 (หลักฐานการจบหลักสูตร)
6. เอกสาร ปพ.7

โดยจะเปิดเรียนในภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564


โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,09:04   อ่าน 1369 ครั้ง